Kasutajakoolitused

Raamatukogu koolituste eesmärgiks on arendada infokirjaoskust: jagada teadmisi ja oskusi tulemuslikuks infootsinguks nii traditsioonilistest kui e-infoallikatest, õpetada leitud informatsiooni kriitiliselt hindama ning eetiliselt kasutama.

Individuaalse- ja rühmakoolituse aja saate kokku leppida telefonitsi, raamatukogu e-posti aadressil või raamatukokku kohapeale tulles.

Individuaalkoolitused

Anname külastajale nõu arvuti või nutiseadme kasutamisel

  • Erinevate suhtlusvõrgustike konto loomisel (nt Facebook);
  • E-posti konto tegemisel (gmail, mail.ee jne.)
  • Kuidas anda digiallkirja;
  • E-panga teenused;
  • Erinevatesse E-keskkondadesse sisselogimine;
  • Tahvelarvuti ja nutitelefoni kasutamine (vajalik isikliku nutiseadme kaasavõtmine);
  • Jne.

Rühmakoolitused

Raamatukogu tutvustus lasteaiarühmadele ja algklassidele (30-45 minutit).
Mis on raamatukogu, mis on raamatu laenutamine, kuidas saab laps end raamatukogu lugejaks vormistada ja raamatuid laenata.

Raamatukogutöö tutvustamine alg- ja keskastme klassidele (45 minutit).
Milliseid töid tehakse raamatukogus veel peale raamatute laenutamise. Milliseid töid peab enne tegema, kui raamat lugejani jõuab.

Uute raamatute tutvustus kõikidele huvirühmadele (45 minutit).
Tutvustame uusi raamatuid, loeme neist ette katkendeid.

Tarbekirjandus ja selle kasutamine alg- ja keskastme klassidele (45 minutit).
Tutvustame lastekirjanduse osakonnas olevaid tarberaamatuid (meisterdamise, käsitöö, voltimise jne raamatud). Teeme praktilise töö.

Teatmeteoste tutvustamine alg- ja keskastme klassidele (45 minutit)
Erinevate teatmeteoste ülesehitus, vajaliku teabe leidmine. Teeme läbi praktilise otsingu.

KONTAKT

E-post: kehtna.raamatukogu@kehtna.ee
Telefon: +372 510 5118

Aadress:
Staadioni 16
Kehtna alevik 79001
Kehtna vald
Rapla maakond

Direktor:
Eve Rõuk
eve.rouk@kehtna.ee
Telefon: +372 5306 7930