Infopäringutele vastamine

Raamatukogu pakub teatme- ja teabeteenindust. Päringuid saab esitada raamatukogus kohapeal, telefonitsi, e-posti aadressil. Vastus antakse lugejale sobivas vormis kirjalikult või suuliselt.

Infopäring on teabenõue, millele vastamine eeldab raamatukogu töötajatelt ühe või enama infoallika tundmist ja kasutamist (trükised ja muud teavikud, raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaasid).

KONTAKT

E-post: kehtna.raamatukogu@kehtna.ee
Telefon: +372 510 5118

Aadress:
Staadioni 16
Kehtna alevik 79001
Kehtna vald
Rapla maakond

Direktor:
Eve Rõuk
eve.rouk@kehtna.ee
Telefon: +372 5306 7930