Uudised

KEHTNA VALLA RAAMATUKOGUD

Juhised raamatukogu külastajale COVID-19 perioodil

Juhised raamatukogu külastajale COVID-19 perioodil

Soovist püsida terved ja olla valmis teid teenindama, palume kõigil raamatukogu külastajatel tutvuda raamatukogu külastamise juhistega COVID-19 perioodil.

Raamatukogu külastamine

 • Eelkõige soovitame kõigile kontaktivabade ja veebiteenuste kasutamist.
 • Raamatukogusse sisenedes on kohustuslik kanda maski või katta nina ja suu.
 • Palun jälgime ja järgime hajutatuse nõuet, 2+2 reegel.
 • Võimaluse korral hoiame uksed avatuna, et vältida ukselinkide katsumist.
 • Raamatukogus on kõigil külastajatel võimalus käsi desinfitseerida ja pesta. Palun kasutame seda!
 • Käte desinfitseerimisvahendid on asetatud külastajate liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimisvahendid on kindlasti sissepääsu juures.
 • Jälgi desinfitseerimis- ja pesukohtade juures olevaid käitumise piltjuhised.
 • Ära tule raamatukogusse haigena. Meil on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada.
 • Suhtleme raamatukogus üksteisega vaid hädapäraselt ja jälgime selle juures hajutatuse nõuet.
 • Töötajate ja külastajate töökohad on korraldatud nii, et töötajad ja külastajad saavad ruumis järgida hajutatuse nõuet. Selleks on vähendatud külastajatele mõeldud laudade ja toolide arvu.
 • Teeninduslettide töö on korraldatud nii, et külastajad saaksid järjekorras hoida hajutatuse nõudest lähtudes distantsi ning minna teenindajale teeninduse ajaks lähemale ainult vajaduse korral.  Jälgige ja järgige selleks põrandale märgitud tähiseid või silte, mis toetavad nõude täitmist.
 • Ja veelkord- palun kasutage võimalikult rohkem raamatukogu pakutavaid e-teenuseid (lugemissoovist andke teada kas RIKSWEB vahendusel, ekirja teel või sõnumiga raamatukogu telefonile) ja tagastage raamatud raamatukogude välisuste juures olevatesse tagastuskastidesse.

Raamatukogu külastuse juhised lähtuvad Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“.  Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid on kättesaadavad Riigi Teatajast ja internetileheküljelt www.kriis.ee.

Raamatukogu teenuste järkjärguline laiendamine või piiramine sõltub kohalike riskide analüüsist ja raamatukogu omaniku / omavalitsuse otsusest, kuid järgida tuleb Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid, mis aitavad tagada nii külastajate kui ka töötajate ohutuse ning takistavad viiruse levikut. Lisaks raamatukogude käitumisjuhendile tuleb järgida Terviseameti üldisi soovitusi, Vabariigi Valitsuse korraldusi, Kultuuriministeeriumi juhendeid ja avalike ürituste korraldamise juhendit, mille leiate siit.

 

Silvi Lukjanov

Juhataja

Kehtna Raamatukogu

 

Neljapäevast, 26. augustist, tuleb raamatukogudes kanda maske

Neljapäevast, 26. augustist, tuleb raamatukogudes kanda maske

Valitsus kiitis heaks korralduse, mille kohaselt jõustub alates neljapäevast, 26. augustist, maskikandmise kohustus nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit. 

Meie Kehtna valla raamatukogudes Covid tõendit kontrollima ei hakka, seega, on meie kõigis Kehtna valla raamatukogudes 26. augustist maskikandmise kohustus nii kõigil töötajatel kui tuletame seda meelde ka kõigile külastajatele. Vajadusel saab ühekordse maski ka kohapeal raamatukogust.

Lisan siia juurde ka väljavõtte valitsuse 23. augustil (Stenbocki maja, 23. august 2021) heakskiidetud korralduse terviktekstist – „26. augustist tuleb COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides hakata kandma maske. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.

Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenindusasutusi, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi. Näiteks tuleb maske hakata kandma poodides, apteekides, telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalides, postkontorites, raamatukogudes, aga ka politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning mujal.

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.“

Püsime terved ja kohtumisteni raamatukogus

Silvi Lukjanov

Juhataja

 

Vallavanem innustab eeskujuga

Vallavanem innustab eeskujuga

Keava raamatukogus vaktsineerimas käinud Kehtna vallavanem Indrek Kullam innustab kõiki vaktsineerima.

Täna toimub Keava ja Lelle raamatukogudes etteregistreerimata vaktsineerimine COVID-19 vastu 2-doosilise Pfizer vaktsiiniga. Vaktsineerima tulnud Kehtna vallavanem Indrek Kullam sõnas, et ta peab tervist tähtsaks ja nii tuligi saama haigusjärgselt teist vaktsiini „Puutun oma töö tõttu kokku sedavõrd paljude  inimestega ja vaktsineerituna saan olla kindel, et ei nakata teisi ega haigestu ka ise,“ lausus ta.

Kullam soovib oma eeskujuga innustada teisigi endid vaktsineerima. „Ainult nii saab jätkuda meie tavapärane elu liigsete piiranguteta;“ uskus ta.

Kehtna vallavalitsuse ja PERHi haigla koostöös toimuvad Kehtna vallas tasuta vaktsineerimised 23. augustil Keavas ja Lelles ning 25. augustil Järvakandis.

Vaktsineerima tulekust ette teada andma ei pea, tuleb tulla vaid kohale. Vaktsineerimine toimub COVID-19 vastu 2-doosilise Pfizer vaktsiiniga.

Vaktsineerimisele on oodatud  isikuid alates vanusest 12 aastat ja vanemad. Alaealine on oodatud vaktsineerimisele koos vanemaga/saatjaga. Kaasa võtta isikut tõendav pildiga dokument.

Kultuuriminister: raamatukogud peavad üha enam aitama kaasa kultuuri kättesaadavusele

Kultuuriminister: raamatukogud peavad üha enam aitama kaasa kultuuri kättesaadavusele

 

Kultuuriminister Anneli Ott  andis mõista, et  järgmisel aastal jõustuvate rahvaraamatukogu seaduse muudatustega muutub ka raamatukogude senine rolli ühiskonnas

XVI Linnade ja Valdade Päevade kultuuri ja spordi töötoas avaettekande teinud kultuuriminister Anneli Ott kõneles olulisematest arengutest kultuuris ja spordis. „Suurematest sammudest lähiajal toon välja muudatused raamatukogunduses, sest rahvaraamatukogude roll on võrreldes varasema ajaga tuntavalt muutunud,“ lausus ta ja lisas, et „Järgmisel aastal jõustuvad rahvaraamatukogu seaduse muudatused nüüdisajastavad raamatukogude senist rolli ühiskonnas ja laienevad märgatavalt ka seni pakutavad teenused. Kindlasti on tähtis tõsta raamatukogude tipptehnoloogilist võimekust,“ lisas Ott.

Kultuuriminister on seda meelt, et rahvaraamatukogud päevas olema kohad, mis tagavad kõigile Eesti elanikele  võrdsed võimalused, olgu selleks piiramatu juurdepääs informatsioonile ja teadmistele, võimalus end harida ja kultuurist osa saada, lugemisharjumusi kujundada ja digioskuseid arendada.  

Raamatukogudes saab vaktsineerida

Raamatukogudes saab vaktsineerida

 

Keava ja Lelle raamatukogudes toimub 23. augustil etteregistreerimata vaktsineerimine COVID-19 vastu 2-doosilise Pfizer vaktsiiniga.

 Kehtna vallavalitsuse ja PERHi haigla koostöös toimub 23. augustil vaktsineerimispäev Kehtna vallas.

Regionaalhaigla vaktsineerimise kiirabi ootab  23. augustil kell 10.00 kuni 12.30  Keava raamatukogus ja kl 13.30- 15.30 Lelle raamatukogus.

Vaktsineerimise soovist ette teada andma ei pea, tuleb tulla vaid kohale.

Vaktsineerimine COVID-19 vastu toimub 2-doosilise Pfizer vaktsiiniga.

Vaktsineerimisele on oodatud  isikuid alates vanusest 12 aastat ja vanemad. Alaealine on oodatud vaktsineerimisele koos vanemaga/saatjaga. Kaasa võtta isikut tõendav pildiga dokument.

Täiendav info telefonil  55545798 (Keava raamatukogu Evelin Saare), 53009757 (Lelle raamatukogu Mariina Madisson).

 

Kehtna Raamatukogu

Kontakt

Direktor: Silvi Lukjanov
E-post: silvi.lukjanov@kehtna.ee
Telefon: +372 509 8453