Uudised

KEHTNA VALLA RAAMATUKOGUD

VIKTORIIN MÕTTERÄNNAK VALTU RAAMATUKOGUSSE

Mõtle ja vasta. Kui vastust ei tea, küsi neilt, kes võiksid teada.
1. küsimus
Valtu Hariduse Seltsi juhatuse koosolekul 7. 04. 1929 avaldati tänu
Anton Laurimannile ja Jaan Karopahile selle eest, et nad annetasid
seltsi raamatukogule 29 raamatut.
Millise küla mehed olid Anton ja Jaan? Mis olid nende perekonnanimed pärast eestistamist?
2. küsimus
1923. aastal pani Valtu Eneseharijate Ühing aluse meie raamatukogule.
1927. aastast kuulus kogu Harjumaa Rapla valla avalike raamatukogude võrku. Milline oli nimetus kogu pitsatil 1940. aasta 11. novembrini?
3. küsimus
Ta oli Valtu Hariduse Seltsi juhatuse aktiivne liige, Valtu raamatukogu juhataja, näiteringi juht, Rapla Ühispanga nõukogu liige. Ta oli mees, kellel jätkus energiat ja heatahtlikkust. Ta suri 27. märtsil 1940. Kes oli see mees, kes hukkus aidates kaasinimest? Ta on maetud Rapla kalmistule.
4. küsimus
Raamatukogu on asunud väga paljudes paikades Kaereperes: Vahtra talus, Epamardi talus, koolimajas, Remmelga talus, Tänava talus ja ühismajandi ajal ehitatud kontorihoonetes.
Milliste nimede all tunneb kohalik elanikkond Vahtra, Remmelga ja
Tänava taluhooneid?
5. küsimus
1955. aastal asus raamatukogus tööle Aino Ellermaa. Kogu asus Tee
Kommunismile kolhoosi kontoriga samas hoones. Seal oli ka hubane lugemistuba, kus olid stendid, seinaleht, piljardilaud ja Valtu esimene...
Mis oli see esimene?
6. küsimus
Tema töötamise ajal 1958- 1968 hoogustus meie raamatukogu poolt kirjandusürituste korraldamine. Huvitavad olid kirjanduslikud kohtud ja -karnevalid.
Kes oli see armastatud noor juhataja, kes 1968. aastal kutsuti tööle
Rapla Keskraamatukokku?
7. küsimus
17. märtsil 1977 asutasid kohalikud noored kirjandussõbrad ENSV
Raamatusõprade Ühingu Valtu algorganisatsiooni. Pidulik sündmus
toimus kolhoosi söökla saalis 31. märtsil.
Kes oli kirjanik, kes andis seal üle dokumendid meie raamatusõprade klubile?
8. küsimus
Valtu raamatusõprade klubi laulus on sellised read:
"Kus on kõigil mõnus olla? Varakus.
Kuhu tahaks ikka tulla? Varaku."
Varaku laulule kirjutas sõnad Saima Titt. Kes on viisi autor?
9. küsimus
Palju on toimunud raamatukogu ja Varaku korraldusel ekskursioone
kirjanduslikesse paikadesse Eestis, Lätis, ka Venemaal.
Kellega seotud paiku külastasime Jasnaja Poljanas? Kellega seotud
paiku nägime Tsarskoje Selos?
10. küsimus
15. märtsil 1984 toimus Varaku korraldatud naistepäeva-õhtu. Valtu klubi
pensionäride naisansambel esitas seal sõnalis-muusikalise põimiku
"Me kõigi juured pärit lapsepõlve kodumullast". Eriti on meeles Prei
Milde kaunis esinemine.
Kes oli ansambli juhendaja ja paljude luulekavade koostaja?
11. küsimus
Aastate jooksul on toimunud Valtu raamatukogus väga palju sündmusi, kus külaliseks kirjanik või poliitik. Meeldivalt kulges kohtumine Andra ja Rein Veidemanniga.
Kes on aga poliitik, kes klubis mängis klaverit, tutvustas oma fotonäitust ja kinkis raamatukogule arvuti? ( Kaasa Mari-Ann kinkis oma raamatu "Kogu südamest".)
12. küsimus
Valtu raamatukogus on toimunud palju reisimuljete õhtuid, kus kuulati meenutusi reisidest, vaadati slaide. Õpiringi eesotsas oli Tõnis Kurisoo.
Millist nime kandis see õpiring?
13. küsimus
Aastaid tagasi toimus raamatukogus ka lastelaager lugemishuvilistele. Kahe päeva vältel joonistati, luuletati, mängiti, deklameeriti, kiideti tublimaid, innustati ja toitlustati, magati põrandatel...Tore oli.
Selle ürituse korraldajaks oli Luule Bortnikova. Mitu aastat töötas Luule meie raamatukogus? (Tööle asudes oli temagi nimi Sinisalu.)
14. küsimus
Ühe meeldejäävama kirjandusüritusena meenub kevadine päev, mil loeti raamatut kaanest kaaneni, mängiti rahvalaule, valmistati toite ja söödi, kuulati ja meenutati menufilmis nähtut. Osalesid pensionärid, õpilased, lapsevanemad, näiteringi ja kapelli liikmed.
Millist armastatud teost loeti?
15. küsimus
Raamatusõbrad on mitmel korral külastanud Jõgevamaal Võtikveres
toimuvat raamatuküla ja raamatulaata. Milline võimalus kohtuda tuntud kirjanikega, kuulata neid, mõnega ka vestelda!
Kes on nende augustis toimuvate Võtikvere kirjandussündmuste eestvedaja
ja vaimne mootor?
16. küsimus
2004- 2008 korraldasime Kehtna valla kirjanduspäevi, mille raames toimusid kogu vallas kohtumised kirjanikega, ekskursioonid kirjanduslikesse paikadesse, omaloominguvõistlused nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kiitus teile Kehtna kool ja õpetaja Pedaja! Sarnased kirjanduspäevad toimusid vallas veel Kehtna
ja Eidapere raamatukogu korraldusel. Tänu neile!
Kes oli nimetatud Kehtna valla kirjanduspäevade korraldamise eestvedajaks Kaereperes?
17. küsimus
Valtu raamatukogu 95. sünnipäeva ürituste raames toimus raamatukogus ja seltsimajas ühe armastatud kirjandusteose 1. köite ühislugemine. Loeti, kuulati, tehti fotosid. Selle sündmusega tähistati ka autori 140. sünniaastapäeva.
Kelle ja millist teost loeti jüripäeval, 23. aprillil 2018 ?
18. küsimus
2020. aasta suvel esines Valtu Lugemisteater Kumma külas Resti talu laudahoone ees. Anne Archipov ja sõbrad olid loonud kolhoosiaega meenutava kujunduse, lugejaid ja kuulajaid oli tulnud lähedalt ja kaugemalt. Nostalgiline päev koos oma
meenutustega.
Millist Erni Kase lapseea mälestustest jutustavat raamatut loeti?
19. küsimus
Eelmisel sügisel toimus raamatukogus kohtumine Saaremaal elava kirjaniku Adena Sepaga. Sel aastal ilmus tema uus raamat, mille peategelaseks on oma peret armastav naine Ketriin. Tema mälupildis rulluvad lahti minevikuvarjud...
Millist nime kannab see teos?
20. küsimus
Kehtna Raamatukogu Valtu Haruraamatukogu töötaja Signe Mürkhain on osanud hästi suunata õpilasi osalema Lugemisbingos. Sel sügisel on alanud raamatukogudes lugemisbingo täiskasvanutele. Oodatakse aktiivselt raamatuid lugema. Auhinnad ka!
Millist nime kannab see lugemisprogramm täiskasvanuile?
 
Olge tublid ja saatke vastused. Kui kõiki ei tea, siis pooled!
Raamatukogupäevadele mõeldes koostas küsimused
Helgi Sussi.
Minu telefon 5394 1539
Valtu raamatukogu telefon 51909857

Kontakt

Direktor: Silvi Lukjanov
E-post: silvi.lukjanov@kehtna.ee
Telefon: +372 509 8453