Tähelepanu! Valla raamatukogude lahtiolekuajad alates 1. maist

Kehtna Vallavalitsus kinnitas 13. aprill 2021 korraldusega nr 107 „Kehtna Raamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine“  Kehtna valla raamatukogudele uued lahtiolekuajad alates 1.maist järgmiselt:

 

Raamatukogu direktori selgitus lahtiolekuaegade muudatuse kohta: 

Hea Kehtna Raamatukogu külastaja!

Soovin Sulle selgitada, mis tingis vajaduse muuta raamatukogude lahtiolekuaegu.

Kehtna valla raamatukogud tegutsevad teist aastat ühe asutusena, asudes vallas üksteisest üsna mitme kilomeetri ja sõiduminuti kaugusel. Töökorralduslikult oli keeruline leida aega ühisteks tööalasteks nõupidamisteks ja koolituseks. Raamatukogudel tuli tihti panna uksele silt „Raamatukogu suletud“.

Nii otsustasime avada kõik Kehtna valla raamatukogud kolmapäeviti kell 14.

Lähtuvalt sellest tuli korrigeerida ka teiste päevade lahtiolekuaegu, pidades silmas raamatukogutöötajate tööaega. Nii saavad mitme piirkonna lugejad raamatukogusse nüüd tund aega varem. 

Saan aru, et muutused tekitavad tundeid, ja seda suuremaid, mida rohkem aastaid on raamatukogu olnud avatud ühel ja samal ajal.  Siiski usun, et muutused on areng ja oma positiivsuses näen seda arengut ikka vaid paremuse suunas. Nii loodan, et praegune muutus tõhustab raamatukogutöötajate omavahelist koostööd sedavõrd, et oleme kogukonnas veelgi enam märgatud ja olulised. Nüüd on meil kolmapäevased hommikupoolikud võimaluseks sellesse panustada.

 

Kohtumisteni raamatukogus!

Silvi Lukjanov

Kehtna Raamatukogu direktor