Kehtna Raamatukogu töökorraldus alates 29. märtsist kuni 30. aprillini.

Toetudes Kehtna valla korraldusele on Kehtna Raamatukogu teenindus alates 29.03. kuni 30.04. (kui vahepeal ei otsustata teisiti):

  • Ingliste ja Järvakandi raamatukogud töötavad kontaktivabal laenutusel.
  • Eidapere, Kehtna, Lelle ja Valtu raamatukogud ning Keava välisteeninduspunkt jätkavad teenindamist tavapärastel kellaaegadel.

Raamatukogu siseruumides on lubatud:

  • hädavajadusel individuaalne lugemiskohtade külastus siseruumides (soovitatavalt eelregistreerimisega). Individuaalse külastuse puhul järgida 2 + 2 reegli täitmist ja maksimaalset ruumi täituvust 25%. Piirang ei kehti koos liikuvale ja viibivale perekonnale ja puudega isikutele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada.
  • eelistatult ette tellitud väljaannete ja raamatute kontaktivaba laenutus ja tagastamine;
  • raamatukogudes arvuti kasutamine (soovitatavalt eelregistreerimisega); arvutites on lubatud lugeda e-väljaandeid, kasutada Riigi Teatajat, külastada kohaliku omavalitsuse ja riigi veebilehti, tasuda arveid, kasutada postkasti ja teha muid igapäevaeluks olulisi tegevusi, samuti tegeleda individuaalselt huviharidusliku tegevusega.
  • tavapäraselt lahtiolevates raamatukogudes individuaalne näituste ja väljapanekute külastamine järgides 2+2 reeglit ja arvestusega, et piiratud ala täituvus ei tohi olla rohkem kui 25%.

Raamatukogu siseruumides ei ole lubatud

  • avariiulite kasutamine;
  • meelelahutus, statsionaarse istekohaga üritused. Lubatud ei ole ka eratellimusel kinnised üritused.

Täpsem info raamatukogudes kohapeal.

 

Silvi Lukjanov

Kehtna raamatukogu direktor